Každé Vaše dobré slovo je pre mňa  potešením a povzbudením k prekonávaniu ukrutných bolestí a  hlavne  k prekonávaniu seba samej

Cezmín


 
!-- Vsevjednom.cz - guestbook -->

 

 

 

Weblight:Kniha návštev:

N?v?t?vn? kniha



 

Kniha z webu Bylinky:
Kniha návštev Slovania Qest book

Kniha webu :Jánska noc-Kelti:
Kniha návštev obec: H.Chlebany:

Kniha návštev obec V.Bedzany:
Kniha návštev je z webu cezmin.wz.sk

Kniha návštev Henrich:Potulky po horách:

Kniha návštev: Stretávky po 50.rokoch

Kniha  návštev Hobby:CB rádioamatérska

 

 

POHODA DNÍ V PODVEČEROCH

by Cezmín Slovakia 12.72019

online: